در این مقاله مهمترین نکات در ثبت برند ، لوگو و علائم تجاری توسط کارشناسان ثبتاد نوشته می شود. در برخی از نکات توضیحات مفصلی باید ارائه شود ، که می توانید با کلیک روی عبارت ( ادامه ) توضیحات مفصل تری را از آن نکته مشاهده کنید.این مطلب دائما بروز رسانی می شود

و نکات جدیدی هر هفته به آن اضافه می شود.

1- زمان ثبت برند یا شرکت ، با همان نام، دامین سایت هم حتما ثبت کنید مثلا اگر برند ایران یا شرکتی به نام ایران را ثبت کرده اید، دامنه
iran.ir و iran.com
و موارد مشابه را حتما ثبت کنید. جهت مشاهده ادامه توضیحات اینجا کلیکجهت ثبت دامین اینجا کلیک کنید.

brand1

 2- برند و لوگو را در هر طبقه ای ثبت کنید ، صرفا در همان طبقه از شما حمایت می شود

منتشرشده در ثبت برند