مدارک مورد نیاز برای ثبت برند به تفکیک حقیقی ( افراد ) و حقوقی ( شرکت ها ) در سال 1399 به شرح ذیل است :

مدارک مورد نیاز برای ثبت برند اشخاص حقیقی ( افراد عادی ) :

1- تصویر کارت ملی و شناسنامه

2- مدرکی دال بر فعالیت یا مجوز

3- اسم برند یا لوگو یا با هر دو ( میتواند صرفا یکی باشد )

4- موبایل به نام شخص

5- کارت بازرگانی ( صرفا اگر از حروف لاتین استفاده می کنید )

6- مستند معنی کلمه برند

 

مدارک مورد نیاز برای ثبت برند برای اشخاص حقوقی ( شرکت ها ) :

1- روزنامه تاسیس و آخرین روزنامه تغییرات

2- کارت ملی و شناسنامه مدیرعامل

2- مدرکی دال بر فعالیت یا مجوز

3- اسم برند یا لوگو یا با هر دو ( میتواند صرفا یکی باشد )

4- موبایل به نام شخص مدیرعامل

5- کارت بازرگانی ( صرفا اگر از حروف لاتین استفاده می کنید )

6- مستند معنی کلمه برند

 

توضیح : لازم نیست ابتدای کار اصل مدارک را تحویل دهید، صرفا عکس مدارک را برای ما بفرستید کفایت می کند.

منتشرشده در ثبت برند